لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#زنگ_تاریخ

به ترتیب از راست به چپ:
آقایان مرحوم سال رضا شربتی، مرحوم حاج غلامرضا قوتی، مرحوم حسین حسن زاده، کربلایی رضا ابراهیمی، برادر محمد حسن زاده و مرحوم علی محمد شربتی.

شادی همه رفتگان علی الخصوص مرحومین حاضر در تصویر "صلوات"

🇮🇷 @khorramabadjam 🇮🇷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۷ : ۲۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 102۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۷ : ۲۶ | 102