لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
مجتبی نجیمی
کتاب دعایی که نقش شیطان پرستی داره راسفارش دادی، دیدی که برادرت روش اعتراض داره چرا بعدازیکسال دوباره اونو سفارش دادی؟ این کتاب خاص چرا برات ارزش داره؟ نمادهای کثیف دنبالتون کرده یا برعکس؟
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۳ ۰۰ : ۱۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 3102۱۳۹۷/۹/۳ ۰۰ : ۱۵ | 3102