لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
صحنه ای که هرروز صبح تو مترو باهاش مواجه میشم..😂😂😂😂

http://T.me/bebinbemon
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۴ : ۴۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 132۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۴ : ۴۶ | 132