لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
روزی برادر بدتر ازقابیل وشیطان پرست، برادر بیمارش رابه بیمارستان بُرد وجنازه اش برگشت واین تصویر که قربانی کردن اسحاق را نشون میده، بالای عکس...ازقسمت ۱ داستانی بسیار عجیب را در کانال بخونید تا بفهمید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰ ۰۸ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 447۱۳۹۷/۸/۳۰ ۰۸ : ۴۵ | 447