لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
روزی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده‌ست فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن ... #خیام
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۷ ۱۴ : ۳۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 49۱۳۹۷/۱۰/۷ ۱۴ : ۳۵ | 49