لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
فروشی
کاکادو تاج زرد
رام
صاف
5کلام تورخ
سایز 2درشت
خریدار لطفا دایرکت یا تلگرام
@Mrmf2911
یاتماس باشماره زیر
09199772911
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۸ : ۴۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 59۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۸ : ۴۰ | 59