لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تبلیغات جدید #ماکسیم
آیا یک شرکت اینترنتی میتواند با شماره تلفن اقدام به سرویس دهی کند؟
پیامی برای ماکسیم =(تو نمی توانی)
.
تاکسی امن حامی صنف اتومبیل کرایه و رانندگان تاکسی
.
@TAXIAMN
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۸ ۱۵ : ۵۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 2726۱۳۹۷/۶/۸ ۱۵ : ۵۸ | 2726