لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
کلگی شارژ اندروید کیفیت خوب و تک آمپر فقط و فقط ۱۳ هزار تومان

لینک خرید
https://idpay.ir/mobileic/shop/91100
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۲۳ : ۵۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 44۱۳۹۸/۱/۲۶ ۲۳ : ۵۹ | 44