لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
پیشانی نوشته تان را هیچ چیز، جز عرق پیشانی‌تان نخواهد شُُست...!
تلاش کنید برای کوهی که در کیلومتر های دور و دور دست ها موجود است هدف های کوتاه همچون درخت های کاج همیشه در دسترس هستند...
#تلاش
#life
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۰ : ۳۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 78۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۰ : ۳۲ | 78