لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف

پلیس هاتمام جیب هایمـ را گشتند♡
کیفمـ را،ماشینمـ را♡
اما♡
دلیلی برای مستی امـ پیدا نکردند♡
وآنگاه♡
تو♡
در خیالمــ↯ـــ بودی...:)♡

T.me/aramshbodan
لفتــ نده بی صدا کن :))🔕

T.me/aramshbodan
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ ۲۱ : ۱۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 104۱۳۹۷/۷/۱۸ ۲۱ : ۱۵ | 104