لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
‎💜💙 دنیا هنوز از «آدمای خوب» خالی نشده...
‎هنوزم هستن آدمایی که وقتی حالت بده یه زنگ بزنی بهشون؛
‎شاید اون لحظه سرشون شلوغ باشه جواب ندن اما به محض اینکه سرشون خلوت میشه بهت زنگ میزنن و میگن چه مرگته باز رفیق؟
‎شاید اصلا اون موقع که زنگ زده دیگه دلت نخواد که باهاش درددل کنی اما دلت گرمه... دلت گرمه که یکی هست که وسط شلوغ
پولوغیای زندگی یادش میمونه که زنگ بزنه ببینه چه مرگته ‎پیام بازرگانیه هست که میگه «آب هست ولی کم هست»
باید اصلاحش کنیم:«دوست هست ولی کم هست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۵ : ۴۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 54۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۵ : ۴۳ | 54