لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#امنیت_کاربری

🔹️10روش برای جلوگیری از هک شدن

▪insta: f5_cyber1


http://seraj.ir/sb
▪@f5_cyber
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۴ ۲۱ : ۱۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 62۱۳۹۸/۲/۲۴ ۲۱ : ۱۵ | 62