لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت... دلباخته سفر بود، همسفر نداشت... حکایت کسی که زخم داشت ولی ناله نکرد... گریه کرد اما اشک نریخت... اما حکایت تو حکایت نامهربونی هاست...
که آمدی دل بردی، عادت دادی و رفتی...🙂💔💘
#تنهایی
#دلتنگی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۶ ۰۲ : ۵۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 70۱۳۹۷/۹/۶ ۰۲ : ۵۰ | 70