لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
درو باز کردم دیدم پیک موتوری یه پیتزا گرفته جلوم،گفتم من پیتزا سفارش ندادم
گفت مال همسایتونه، منتها رمز اینستاشو فراموش کرده، گفت قبل تحویل، نشون شما بدیم بفهمید ناهار چی می‌خوره

آقا ملت روانی شدن یه کاری بکنید،توروخدا😂


⭕️لمس کنید ( بخندید بخندانید)👇

👻😈 @tnz_kde 😈👻
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۰۰ : ۲۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 41۱۳۹۸/۱/۲۶ ۰۰ : ۲۶ | 41