لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
کودکان بایـــــد مسوولیت ‌پذیر
بار بیایند...

بنابراین انجام برخی از کارهای خانه
را حتی اگر خیلی کم و پیش پا افتاده باشند را به عهده کودکتان بذارید.

با این کار حس همکاری،تعاون و مسولیت پذیری را به او می آموزید...

@modern_psychology1
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۰ : ۲۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 99۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۰ : ۲۹ | 99