لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تو را من چشم در راهم؛
شباهنگام
که میگیرند در شاخ تلاجن،سایه ها رنگ سیاهی.....
وزان دل خستگانت راست،اندوهی فراهم؛
تو را من چشم در راهم
#نیمایوشیج #شعرنو #فالو_کنید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۷ : ۴۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 69۱۳۹۷/۹/۱ ۱۷ : ۴۰ | 69