لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
گستردگی و کیفیت و گرافیک و حجم پشم ریزون بازی رو شاهد هستیم.
@TOP5GAMING ❤️
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۹ ۱۵ : ۲۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 93۱۳۹۷/۵/۱۹ ۱۵ : ۲۹ | 93