لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#روانشناسی

👫بنابر یک قانون روانشناسی رفتار شما برآیند رفتار هفت نفر از نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستانتان است

❤️ پس دوستانتان را با دقت انتخاب کنید !

@etelaatejazab
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸ ۱۵ : ۴۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 113۱۳۹۷/۵/۸ ۱۵ : ۴۲ | 113