لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#مدیتیشن چیست ؟
#مراقبه چیست ؟
@HAMED_MANSOURI73
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۰ : ۵۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 97۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۰ : ۵۵ | 97