لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
💥فاجعه #FATF را درخنده های عراقچی جستوجو کنید

📌بسیاری ازمفاد این طرح ننگین مانع از اجرا شدن واقعی آن میشود ولی ظاهراً نفوذیها قصددیگری درسردارن!

به میان کشاندن ...و تقصیرها رو ...

@ali_var_bash
.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ ۱۵ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 444۱۳۹۷/۷/۱۷ ۱۵ : ۱۲ | 444