لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
📍فایل های 96/10/22
پروپزال ا ثر زاویه شمع های مورب در رفتار گروه شمع با چینش دایره ای
پایان نامه ارائه مدل مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در توسعهاههای عوارضی
پروپزال تاثیر میراگرهای غلتکی بر اندر کنش خاک- سازه در سازه های بلند
پروپزال تاثیر سرعت وسیله نقلیه عبوری بر رفتار خستگی پل فلزي براساس روش المان محدود
پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار پایه عمیق در خاک های روانگر در مقابل بار لرزه ای با استفاده از روش عددی المان محدود
پروپزال بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر تغییر مکان لرزه ای سازه های
پروپزال بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی خرپايی ويژه و سیستم خرپای طبقه ای مقاوم سازی شده با استفاده از میراگر
پروپزال فصل ۱و۲ بررسی مقاوم سازی مخازن فولادی نفت
پروپزال بررسی موردی مخازن فولادی نفت در جنوب در مقابل بار انفجار با استفاده از GFRC و FRP
پایان نامه بهینه سازی دکل های بادی با الکوریتم های پایان نامه CBO و ECBO
پروپزال بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی
پروپزال مطالعه عددی اثر توپوگرافي و بار مايل بر روی ظرفیت باربری پي نواری مجاور شیب در خاکهای ماسه ای
پروپزال بررسی نحوه تاثیر تاخیرات پروژه های عمرانی بر نقطه سر به سر تولید و خدمات با مد نظر قرار دادن ارزش زمانی پول

آیدی برای ارتباط 👇
@mastergeodesy
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳۰ ۲۰ : ۴۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 45۱۳۹۷/۶/۳۰ ۲۰ : ۴۶ | 45