لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
کسی که در دنیا زیباست انتخاب نکن،
کسی رو انتخاب کن که دنیاتُ زیبا میکنه.
............... Do not choose the one who is beautiful to the world. But
rather , Choose the one who makes your world beautiful .

@king_of_pride_org
#متن_خاص #کتاب #خاص #انتخاب #سنگین #زندگی
#love #dep #textpost #me #do_not
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۵ : ۱۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 44۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۵ : ۱۸ | 44