لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
به بزرگی گفتند:

فلانی قادر است پرواز کند،
گفت: این که مهم نیست ، مگس هم میپرد.
گفتند: فلانی را چه میگویی؟ روی آب راه میرود!
گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را میکند.
گفتند: پس از نظر تو شاهکار چیست؟
گفت: اینکه در میان مردم زندگی
کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی.
این شاهکار است.

#behosele #shekast #doroye #dorogh #khaste #kheyanat #namarde #tanhaye
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۴ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 100۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۴ : ۳۷ | 100