لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
نمیخواهم نگرانت کنم
اما...
نداشتنت را بلد شده‌ام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
طراح : پیمان بهجتی

متن نگار | @matnnegar 🆔
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۲ : ۵۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 159۱۳۹۷/۵/۲۱ ۱۲ : ۵۶ | 159