لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
زمان بی رحم است.
گذر زمان می تواند زیبایی و جذابیت را از شما بگیرد و به جای آن گرد پیری و چین و چروک را بر صورت شما بنشاند.
اما در این زمان، اگر شما به فرد مورد علاقه تان بگویید که چقدر زیبایی، در واقع به او ثابت می کنید که هنوز هم برای شما جذابیت دارد، حتی اگر زیبایی گذشته خود را از دست داده باشد.

با دانستن این که شما نه درون او، بلکه ظاهر او را نیز دوست دارید، رابطه شما نیز گرما و صمیمیت خود را حفظ خواهد کرد. 

@modern_psychology1
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۲ : ۲۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 146۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۲ : ۲۴ | 146