لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🗓 #برنامه_هیئت

برنامه کامل هیئت در سال 1398

💠 هیئت حضرت ابوالفضل(ع) و منتظران مهدی(عج)
🆔 @abolfazl_kahnamu
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۸ : ۲۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 104۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۸ : ۲۵ | 104