لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
‍ مسئولان این مدرسه برای جلوگیری از دویدن دانش آموزان در راهروها، پارکتهایی نصب کرده اند که با کمک خطای دید، شکل چاله را در ذهن القا میکند و باعث آرام و محتاطانه راه رفتن بچه ها میشود 👌

از : NiazCom_ir@

@WATELA
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۳ ۱۰ : ۰۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 37۱۳۹۷/۶/۲۳ ۱۰ : ۰۵ | 37